H e t    w e r k e n   m e t   d e   z e l f g e m a a k t e   s i l i c o n e n m a l

Dit plaatje geeft een goed beeld hoe de totale mal er nu uitziet.

Nu moeten vul en ontluchting openingen worden aangebracht.
Bij de groene pijlen zijn ontluchtingsleuven aangebracht.
Deze moeten voldoenddde groot zijn om de lucht makkelijk te kunnen laten ontsnappen maar mogen niet zo groot zijn dat het vloeibare tin daar uit de mal kan lopen.

Bij de rode pijl links is de vulopening gemaakt.

Na de eerste gieting bleek dat het tin niet voldoende doorliep naar de uiterste bovenzijde rechts. Daarom is op die plaats nog een extra vulopening gemaakt.
Voor het gieten worden de delen van de mal goed aaneengesloten m.b.v. lijmklemmen.
Een natte lap dient om tin dat toch nog uit de mal vloeit snelller te laten stollen.
Een blik na het verwijderen van de boven en onderkant na het gieten.
En na het openen van de hele mal.

Hier komen nog foto´s en nadere beschrijvingen van:
- het legeren van tin, - het gieten, - het afwerken van gegoten tin en
het zelf maken van gereedschap voor het afwerken en polijsten van tin.

Ook komt er nog een beschrijving over het maken van een een
eenvoudige mal voor het zogenaamde zandgieten.

 vorige pagina 

 Home