f a b r i c a g e   v a n   e e n   s i l i c o n e n   m a l

Omdat hitte bestendig siliconen rubber voor een gemiddelde hobbyist tamelijk kostbaar is heb ik gekozen om mallen te maken van een combinatie van rubber en hout.

Eerst wordt een houten mal gemaakt die veel te ruim is en die vervogens bekleed kan worden met het hittebestendig siliconen rubber.

Zonder gebruik van freesapparatuur kan de mal het makkelijkst worden opgebouwd uit lagen.

Door het gebruik van de lagen kan elke laag vrij eenvoudig de meest geschikte vorm worden gegeven.

Op deze afbeelding is één kant klaar en gevuld met het rubber.

Omdat deze zijkant van de kandelaar slechts beperkt anders is dan de andere zijkant die hieronder wordt beschreven zijn de details van deze kant hier overgeslagen.

Nadat de eerste zijkant klaar is kan de tweede zijkant worden gemaakt die ook weer bestaat uit lagen.

In dit geval bestaat een gedeelte van de laag zelfs weer uit twee losse delen. Deze worden later met een plaat die hier weer bovenop komt verlijmd en vormen dan een geheel.

De spijkers die op verschillende foto's zijn te zien vormen paspennen waardoor de mal maar op één manier in elkaar past en bovendien niet kan verschuiven.

Twee lagen van de tweede zijkant zijn nu klaar om gevuld te worden met het rubber.

In tegenstelling tot de eerste zijkant, die in het geheel in een keer werd gegoten, wordt deze kant nu dus in delen voozien van het siliconen ruber.

Een gezicht op een deel van een van de twee zijkanten die is volgegoten met het siliconmen rubber.

Vervolgens kan weer een laag worden toegevoegd die wordt gelijmd en vastgeschroefd.

Ook dit deel kan worden volgegoten met siliconen rubber.

Nadat beide zijkanten klaar zijn komt de onder en bovenkant aan de beurt.

De bovenkant wordt hier met een kunsthars eerst goed vlakgemaakt.

Om meer ruimte te creeren voor het rubber wordt een extra plaat aangebracht.

Deze plaat komt vast aan beide losse zijkanten maar moet daarvoor nog wel worden doorgezaagd.

Dan de bovenkant zelf die weer los dient te blijven om later het gietstuk uit de mal te kunnen halen.

Het hout is op de plaats waar rubber moet hechten ruw gemaakt. De schroef is voor extra stevigheid.

Het gat naast de schroef is nodig om het rubber te kunnen gieten.

Ook hier weer spijkers als paspennen (drie stuks).

Op de foto is nu aan de naad te zien dat de eerder genoemde plaat, welke nu vast is bevestigd aan de linker en rechter zijkant, is doorgezaagd.

Ook is te zien dat deze kant van het origineel niet helemaal goed in het midden ligt.
Omdat het rubber een weinig flexiber blijft vormt dit hier niet echt een probleem. Bij een wat meer grillege vorm of een groter verschil zou dit wel een probleem worden

De bovenzijde is klaar om vol te gieten met siliconen rubber.

De bovenzijde is klaar.

Wel moeten later nog wat ontuchtinggaatjes worden aangebracht.

Op eenzelfde wijze als de bovenkant wordt ook de onderkant gemaakt.

Hier een beter beeld van de beide delen van de voet.

Een overzcht van de vier delen waar de mal nu uit bestaat, 2 zijkanten, een boven en een onderkant.

Dit plaatje geeft een beter beeld hoe de totale mal er uitziet.

Nu moet nog een vulopening en ontluchtinggaten worden aangebracht hetgeen op de volgende pagina wordt getoond

Ook zien we op de volgende pagina de met deze mal gegoten kandelaar.

 vervolg 


 Home