Interessante sites over tin:
 www.abcap.nl     Een site speciaal over jugendstil tin met veel foto's
 www.tin.aartkorstjens.nl     Nederlands tin uit de 20e eeuw.
   Een site met veel gegevens over tinmerken en stempels.
 www.tin.aartkorstjens.nl/boek.html     Hier vind U ook een boek over Nederlandse tinmerken uit de 20 eeuw.

 Home