T i n p e s t

Op een groot deel van het oppervlak van dit kannetje is tinpest ontstaan.

Een door tinpest zwaar aangetastte lepel
VORIGE PAGINA   Home